Hvordan bruger jeg UROX?

Instruktioner til UROX-systemet kan nemt følges af vores videoguide ELLER af trin-for-trin instruktionerne. Vi anbefaler at se instruktionsvideoen før brug af UROX-systemet.

Før du bruger UROX-systemet:

Det komplette UROX-system består af:

 • UROX kapsel til urinopsamling med kop
 • UROX gamacher med integreret urinpose
 • UROX undertøj (fikseringsbukser), der holder koppen på plads

Tilpasning af slangens længde og samling af systemet

Der sidder en 50 cm lang slange på koppen.

Det er vigtigt at slangen er tilpasset til den rigtige længde. Hvis slangen er for lang, er der risiko for at den kinker, så afløbet fra koppen til urinposen i gamachen bliver blokeret. Og er den for kort, vil den blive overstrakt når man går, så man risikerer at den enten bliver trukket af gamachens indløbsstuds, eller at svejsningerne i posen omkring indløbet bliver revet i stykker så posen bliver utæt.

Slangen tilpasses med en almindelig saks.  En person af gennemsnitshøjde vil normalt skulle klippe 5-10 cm af slangen, for at den passer.

Når man har kortet slangen af til den ønskede længde, skubber man den ind over indløbsstudsen øverst på gamachen.
Sørg for at slangen bliver skubbet helt i bund, så den sidder godt fast.

Fugt evt slangen lidt, hvis det er vanskeligt at skubbe den ind over studsen. Når den er fugtig glider den lettere på.

Luk derefter hanen på gamachens udløbsslange, fold den op, og klik den ind i låsen.

Hanen på udløbsslangen kan kun sættes ind i låsen, hvis den er lukket ordentligt. Sørg for at hanen er lukket og at udløbsslangen er klikket ind i låsen igen, hver gang posen har været tømt.

Hvordan man tager UROX-systemet på

 

1. Montering af UROX-systemet på penis og ben

Når længden på slangen er passet til, og slangen er skubbet på plads på gamachens indløbsstuds, er systemet klar til brug. Her er den letteste måde at tage det på:

 1. Tag fikseringsbukserne på
 2. Træk gamachen på venstre underben, som et strømpeskaft. Udløbslangen skal sidde på indersiden af benet, lige over anklen.
 3. Træk koppen gennem gylpen ind i fikseringsbukserne.
 4. Før penis ind gennem hullet i koppens membran
 5. Kontroller, at alt sidder behageligt og som det skal.
 6. Klar!

2. Hvordan man tømmer urinposen

Det er nemmest at tømme posen, medens man har
gamachen på.

 1. Sæt foden på toiletkummens kant
 2. klik udløbsslangen ud af holderen på gamachen og peg den ned i kummen.
 3. Åbn hanen, og tøm posen ned i toilettet.
 4. Medens hanen stadig er åben, glattes posen med hånden, så man får eventuelle luftlommer presset ud
 5. Luk hanen igen
 6. Tør spidsen af hanen med et stykke toiletpapir – der kan godt sidde en dråbe urin tilbage.
 7. Fold udløbsslangen op igen, og sæt hanen fast i holderen.

3. Hvordan man tager UROX-systemet af igen

Man kan afmontere UROX-systemet uden at tage bukserne af.

 1. Inden man begynder, skal man sikre sig, at urinposen er tom. (Se ovenfor).
 2. Knap bukserne op, og fjern koppen fra penis.
 3. Træk koppen ud gennem gylpen i fikseringsbukserne. Eventuelle urindråber tørres væk med et stykke toiletpapir.
 4. Tag gamachen af. Har man sko på, bør man tage venstre sko af før man trækker gamachen over foden. Når man trækker gamachen ud over foden, følger koppen og slangen med inde i buksebenet.

Efter brug af UROX-systemet

Rengøring og opbevaring

Vi anbefaler at man bruger et par minutter på at rengøre systemet efter brug, inden det lægges til side. Rengøring forebygger at der udvikles bakteriekolonier og dårlig lugt. Systemet kan rengøres når man har tid, men det er en god ide at gøre det til en vane at skylle det igennem i forbindelse med at man tager det af.

 1. Hold koppen ind under den varme hane, og lad varmt vand løbe gennem koppen og ned i urinposen, indtil posen er næsten fuld.
 2. Åben udløbshanen og tøm vandet fra urinposen ned i toilettet. Luk derefter hanen igen.
 3. Sprøjt lidt skyllevæske ind i koppen. Ryst rundt, så væsken bliver fordelt på koppens inderside og lad den løbe ned i urinposen.
 4. Fyld igen varmt vand i koppen, og lad det løbe ned i gamachen.
 5. Ryst gamachen igen, og tøm vand og skyllevæske ud i toilettet.
 6. Luk udløbshanen og sæt den tilbage i holderen på gamachen.
 7. Hvis systemet er blevet vådt udenpå, tørres det af med en klud. Brug ikke en hårtørrer.
 8. Systemet bør opbevares tørt, og det bør ikke være udsat for direkte sollys. Det bør ikke gemmes i en plastikpose medmindre det er fuldstændig tørt.

Genbrug og bortskafning

UROX-systemet er designet til genbrug. Hvor mange gange de enkelte dele kan bruges afhænger af en række faktorer. For at undgå lækager anbefaler vi at gamachen udskiftes efter en uges dagligt brug, og at koppen udskiftes månedligt. Systemet kan imidlertid bruges væsentligt længere, hvis det renses efter brug og opbevares tørt.

Hvis man vælger at bruge systemet flere gange end normeret, anbefaler vi at man tjekker det for eventuelle rifter eller brud før man tager det på, og at man accepterer en øget risiko for lækager.

Når Kop og slange udskiftes, kan de kasseres sammen med plastikaffald i affaldshåndteringen, medens gamachen sorteres med husholdningsaffaldet. Kasseres systemet samlet, skal det ske som husholdningsaffald.